Mededeling cyberincident

08-08-2022

Het blijkt dat Colosseum Dental Nederland getroffen is door een cyberaanval. Het onderzoeks- en hersteltraject is momenteel in volle gang in samenwerking met externe specialisten.

Met inachtneming van de zorgvuldigheid van onderzoek en nauwkeurigheid van de feiten zullen wij onze relaties de komende tijd op de hoogte houden. Wij doen dat in eerste instantie via een centrale plek op onze Colosseum Dental website. Daar zal direct vanuit ons geformeerde kernteam regelmatig een update verschijnen zodra wij meer zekerheden hebben over deze cyberaanval. Op die manier streven we naar zo transparant mogelijke, zorgvuldige deling van informatie. Met direct betrokkenen zoeken wij contact zodra daarvoor voldoende feiten zijn en aanleiding is.

Wij werken met heel ons team aan het veilige herstel van onze systemen, zodat we zo spoedig mogelijk onze patiënten weer kunnen voorzien van mondzorg en de veiligheid van hun data kunnen borgen. We verwachten dat wij in de loop van deze week onze werkzaamheden kunnen hervatten.

De zorg voor onze patiënten heeft onze allerhoogste prioriteit en was aanleiding voor Colosseum Dental om contact te leggen met de cyberaanvallers en afspraken te maken over teruggave en veiligheid van onze data. Alleen op deze manier konden wij op deze korte termijn het risico voor alle betrokkenen minimaliseren en de praktijkvoering relatief snel weer herstellen.

Logischerwijze doen wij aangifte bij de politie over deze cyberaanval en de betaling van losgeld ten behoeve van onze patiëntenzorg. Het incident is direct gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Cybercrime komt helaas steeds vaker voor in onze maatschappij, maar alle autoriteiten en Colosseum Dental nemen dit cyberincident zeer serieus.

Zodra wij meer feitelijke informatie over dit incident hebben, houden we u op de hoogte. Wij betreuren ten zeerste dat met deze cyberaanval onze zorgverlening voor onze patiënten zo ernstig verstoord is. In onze praktijken bieden wij persoonlijk onze excuses aan bij patiënten die dezer dagen ongemak ondervinden. Elk van onze collega’s zet zich gedreven en flexibel in om onze patiënten weer zo goed mogelijk te bedienen.