Mededeling cyberincident 12 augustus

12-08-2022

Na de cyberaanval die Colosseum Dental Nederland in de eerste week van augustus trof, zijn inmiddels al onze praktijken weer open (op reguliere vakantiesluitingen na).

De patiënten zijn blij om weer bij hun vertrouwde praktijk terecht te kunnen en onze collega’s zijn uiteraard verheugd om hen weer te kunnen helpen met kwalitatieve mondzorg.

Het ingestelde onderzoekstraject blijft in volle gang. Met inachtneming van de zorgvuldigheid van onderzoek en nauwkeurigheid van de feiten zullen wij onze relaties de komende tijd op de hoogte blijven houden. Wij doen dat in eerste instantie via deze centrale plek op onze Colosseum Dental website. Daar zal direct vanuit ons geformeerde kernteam regelmatig een update verschijnen zodra wij meer zekerheden hebben over deze cyberaanval. Op die manier streven we naar zo transparant mogelijke, zorgvuldige deling van informatie.

Met direct betrokkenen zoeken wij contact zodra daarvoor voldoende feiten zijn en aanleiding is. Wij stemmen deze informatievoorziening richting betrokkenen nauwkeurig af met de Autoriteit Persoonsgegevens, die wij direct na ontdekking over het incident hebben geïnformeerd. Wij vragen uw begrip voor de genoemde feitenzorgvuldigheid die wij moeten betrachten.

Wij betreuren ten zeerste dat met deze cyberaanval onze zorgverlening voor onze patiënten zo ernstig verstoord werd. In onze praktijken worden ook persoonlijk excuses aangeboden bij patiënten die ongemak ondervonden. Elk van onze collega’s droeg bij om zo snel als mogelijk weer open te gaan  om onze patiënten weer zo goed mogelijk te bedienen.